Anunțuri - Montessori Cluj

ANUNȚURI 2020
Vă invităm să citiți cu atenție ultimele anunțuri ale Fundației Montessori Cluj
ANUNŢ CONCURS TITULARIZARE

Centrul de concurs constituit la Şcoala Primară Montessori Schule Cluj, organizează concurs de titularizare pentru ocuparea următoarelor posturi didactice vacante, pe durata nedeterminată, în specialitatea: - Profesor pentru învăţământul preşcolar, cu specializare în Pedagogia Montessori (trei posturi); - Învăţător/ Institutor pentru învăţământul primar/ Profesor pentru învăţământul primar, cu specializare în Pedagogia Montessori (două posturi).  Criteriile de eligibilitate pentru ocuparea posturilor sunt:  1. absolvent al liceului pedagogic, al colegiului universitar de institutori sau al ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”;  2. absolvent al unui curs de specializare în pedagogia Montessori;  3. capacitate deplină de exercitiu;  4. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestat pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. Concursul va avea loc la sediul Şcolii Primare Montessori Schule Cluj, str. Nicolae Drăganu nr.3, Cluj-Napoca, în data de 19 decembrie 2020, ora 9-13. Înscrierea şi depunerea dosarelor candidaţilor la concurs va avea loc în perioada 7-11 decembrie 2020, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10-15, la secretariatul de pe str. Nicolae Drăganu, nr.3 Cluj-Napoca. Dosarele se pot depune si în format electronic (copii semnate şi scanate), în aceeasi perioadă si interval orar, la adresa de e-mail: lucia_copoeru@yahoo.com, urmând ca dosarul original să fie depus la sediul unităţii în ziua concursului. La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din învăţământul alternativ, se pot prezenta doar candidaţii care fac dovada parcurgerii modululului de pedagogie specifică alternativei educaţionale Montessori. Dosarul de candidatură trebuie să conțină: Cererea însoţită de actele doveditoare specificate în Anexa nr.2 din Metodologia cu nr.5625/31. 08. 2012. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0742097671 sau de pe site-ul www.montessori-cluj.ro, rubrica Acasă, secţiunea Anunţuri

Tematică și bibliografie aici