Copiii au parte de o experiență de învățare bogată, compusă din curriculumul Montessori precum și din alte excursii și întâlniri cu experți din diverse domenii.

Curriculumul urmează principiile și conceptele dezvoltate de Dr. Montessori și AMI, dobândite în cadrul programului de formare a pedagogului Montessori în următoarele arii: Viață practică, Activități senzoriale, Exerciții de limbaj, Matematică.
Viața practică cuprinde activităţi efectuate în viaţa de zi cu zi, având scopul de a-i ajuta pe copii să devină independenţi, încrezători în sine şi să-i înveţe să se concentreze. Exerciţiile dezvoltă grija pentru mediul în care copilul îşi desfăşoară activitatea, grija pentru propria persoană și dezvoltarea relațiilor sociale.

Activitățile senzoriale ajută copiii să îşi dezvolte auzul, văzul, mirosul, gustul şi pipăitul. Cu ajutorul exerciţiilor senzoriale copilul poate să distingă, să ordoneze, să clasifice şi să descrie impresii senzoriale legate de lungime, înălţime, temperatură, greutate, culoare, înclinare, miros, sunete.

Exercițiile de limbaj îi ajută pe copii să înveţe să citească şi să scrie, şi să conştientizeze sensul cuvintelor. Limbajul este dezvoltat prin cântece, poezii și povești.

Matematica este un proces mental natural care începe de la un nivel concret şi progresează către un nivel abstract. Fiecare exerciţiu are la bază experienţe concrete şi tangibile ce constituie baza pentru dezvoltarea în viitor a gândirii matematice abstracte.

Știind că limbajul are o perioadă senzitivă foarte extinsă, la Montessori Schule Cluj acordăm o importanță deosebită acestuia. Credem că este benefic pentru copii să învețe cât mai multe limbi, iar până la vârsta de 6 ani să aibă contact zilnic cu cel puțin o limba straină.

Copiii au contact cu limba germană ca limbă străină în activități de limbaj specific Montessori. Copiii au contact și cu limba engleză, într-o măsură mai mică.